Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vrijwilligers

Om onze visie te realiseren, werken wij met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de ogen, oren en handen van de samenleving.

Als vrijwilliger heeft u een duidelijke rol en functie in de lokale gemeenschap. Via het vrijwilligerswerk kunt u zich inzetten voor uw buurt. Het is een manier om iets terug te doen voor uw omgeving. U wordt hiervoor zeer gewaardeerd. Bovendien kunt u zich via het vrijwilligerswerk verder ontplooien en in contact komen met allerlei mensen. Het is een ideale gelegenheid om buitenshuis bezig te zijn.

Vrijwilligers geven kleur aan de organisatie. Vrijwilligers doen in hun vrije tijd werk dat aansluit bij hun persoonlijke wensen, capaciteiten, interesses en levenservaring. Ze hebben meer binding met hun eigen buurt dan beroepskrachten. Ze stellen ons in staat beter in te spelen op wat leeft in de buurt. Ze ‘zien’ en ‘horen’ wat er leeft in de samenleving.

Persoonlijk initiatief en eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilligers worden sterk gewaardeerd. De begeleiding is zoveel mogelijk ondersteunend en coachend. De samenwerking tussen vrijwilligers gebeurt in een sfeer van vertrouwen, verdraagzaamheid, positieve gezindheid tot elkaar en wederzijds respect. Vaak pikken vrijwilligers vroegtijdig signalen op. Op die manier kunnen we preventief handelen.

vrijwilliger worden

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u benieuwd wat u voor anderen kunt betekenen? neemt u dan contact op per email.