Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Beleidsplan

Doelstellingen van Stichting TWM

– Het bevorderen van welzijn van jongeren en studenten al dan niet met een islamitische achtergrond  binnen Nederland.

– Het ondersteunen van jongeren bij school/werk , verlenen van steun aan vergelijkbare instellingen.

-Begeleiding jongeren met problemen thuis, op school of met het geloof islam bij de integratie.

-bevorderen partificatie ( moslim) Jongeren in de Nederlandse samenleveingen.

 

Wijze van werving van gelden

Stichting TWM ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

 

Beheer van het vermogen

Stichting TWM heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

 Besteding van het vermogen

 Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting   TWM.

– De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

– De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

– De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.


Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het opzetten en begeleiden van projecten

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.